Tủ nguồn phụ VN

Tủ nguồn phụ VN

Nguồn phụ là bộ phận thiết bị luôn đi kèm hệ thống báo cháy. Nó có khả năng bổ sung dòng điện cấp từ tủ trung tâm báo cháy, ngoài ra với những mô hình quy mô lớn, phạm vì thiết bị rộng thì việc bổ sung nguồn phụ sẽ tiết kiệm được vật tư vầ nhân công. Để tiết kiệm chi phí cho nhà thầu tại chúng tôi có sản xuất bộ nguồn phụ này để tiết kiệm kinh phí cũng như phù hợp với điều kiện thị trường tại VN. Với giá chỉ có 2.900.000 VNĐ

Nguồn phụ là bộ phận thiết bị luôn đi kèm hệ thống báo cháy. Nó có khả năng bổ sung dòng điện cấp từ tủ trung tâm báo cháy, ngoài ra với những mô hình quy mô lớn, phạm vì thiết bị rộng thì việc bổ sung nguồn phụ sẽ tiết kiệm được vật tư vầ nhân công. Để tiết kiệm chi phí cho nhà thầu tại chúng tôi có sản xuất bộ nguồn phụ này để tiết kiệm kinh phí cũng như phù hợp với điều kiện thị trường tại VN. Với giá chỉ có 2.900.000 VNĐ