Đầu báo độc lập Xseries giám sát trên Mobile App

Đầu báo độc lập Xseries giám sát trên Mobile App

Xseries là dòng báo cháy độc lập của Honeywell. Không cần tủ trung tâm, không cần dây tín hiệu nhưng bạn luôn giám sát trạng thái của đầu báo cháy ở bất kỳ đâu thông qua App được download free trên Appblestore, Googleplay...Với khả năng pin duy trì giám sát 10 năm. Cùng tính năng thông minh, khả năng kết nối giám sát không giới hạn. Bạn hoàn toàn yên tâm giao việc giám sát đưa ra tín hiệu cảnh báo cháy ngôi nhà của bạn cho chúng tôi

Xseries là dòng báo cháy độc lập của Honeywell. Không cần tủ trung tâm, không cần dây tín hiệu nhưng bạn luôn giám sát trạng thái của đầu báo cháy ở bất kỳ đâu thông qua App được download free trên Appblestore, Googleplay...Với khả năng pin duy trì giám sát 10 năm. Cùng tính năng thông minh, khả năng kết nối giám sát không giới hạn. Bạn hoàn toàn yên tâm giao việc giám sát đưa ra tín hiệu cảnh báo cháy ngôi nhà của bạn cho chúng tôi