Báo cháy HONEYWELL

Báo cháy HONEYWELL

Với hơn 100 năm trước, chúng tôi đã xác định hiệu quả năng lượng bằng cách làm cho tiện nghi trong nhà tự động. Hôm nay, chúng tôi xác định lại nó trong 10 triệu tòa nhà bằng công nghệ của chúng tôi.
- Công nghệXây dựng tiện ích và kiểm soát điều khiển hệ thống toà nhà
Hệ thống Báo cháy và đầu báo giám sát Honeywell cung cấp nhiều giải pháp phòng cháy chữa cháy của các thương hiệu hàng đầu thị trường. Cho các loại công trình, đảm bảo sự an toàn từ toà nhà nhỏ (Home), đến các toà nhà lớn với các ứng dụng phức tạp.Giải pháp điều khiển và Kiểm soát Thành phố Thông minh Quản lý và bảo mật video  (Cho dù bạn là doanh nghiệp nhỏ hay doanh nghiệp thương mại lớn nhất, Honeywell đều có giải pháp bảo mật phù hợp cho bạn)Kiểm soát truy cập và xâm nhập

Với hơn 100 năm trước, chúng tôi đã xác định hiệu quả năng lượng bằng cách làm cho tiện nghi trong nhà tự động. Hôm nay, chúng tôi xác định lại nó trong 10 triệu tòa nhà bằng công nghệ của chúng tôi.

Công nghệ

  • Xây dựng tiện ích và kiểm soát điều khiển hệ thống toà nhà

Hệ thống báo cháy Honeywell

  • Hệ thống Báo cháy và đầu báo giám sát

Honeywell cung cấp nhiều giải pháp phòng cháy chữa cháy của các thương hiệu hàng đầu thị trường. Cho các loại công trình, đảm bảo sự an toàn từ toà nhà nhỏ (Home), đến các toà nhà lớn với các ứng dụng phức tạp.

  • Giải pháp điều khiển và Kiểm soát Thành phố Thông minh
  • Quản lý và bảo mật video

 (Cho dù bạn là doanh nghiệp nhỏ hay doanh nghiệp thương mại lớn nhất, Honeywell đều có giải pháp bảo mật phù hợp cho bạn)

  • Kiểm soát truy cập và xâm nhập