Sản phẩm tiêu biểu

Tự hào là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, được rất nhiều doanh nghiệp đặt trọn niềm tin vào những sản phẩm phòng cháy chữa cháy

Hệ thống báo cháy

Hệ thống báo cháy


Cảnh báo trước những nguy hiểm
Hệ thống chữa cháy nước

Hệ thống chữa cháy


Khắc phục hậu quả của cháy
Hệ thống chữa cháy khí

Dịch vụ sửa chữa, bảo trì


Dịch vụ sửa chữa, bảo trì
Phụ kiện khác

TVTK & THẨM, NT


TVTK & THẨM, NT