S300RPTU Bộ lập trình điều khiển từ xa

  • S300RPTU

Mô tả chung

Công cụ kiểm tra và lập trình từ xa S300RPTU được thiết kế để giao tiếp với các máy dò sê-ri System Sensor 300, cho phép truy cập vào các chức năng và nhật ký khác nhau trong các máy dò. Giao tiếp được thực hiện thông qua đèn LED chỉ báo của máy dò và sử dụng một trong hai phương pháp:

  1. Thông qua đèn LED và đi-ốt Opto được tích hợp trong S300RPTU, để giao tiếp trong phạm vi gần (khoảng 30mm). Điều này cho phép giao tiếp trực tiếp thông qua chỉ báo LED của máy dò.
  2. Sử dụng liên lạc vô tuyến thông qua S300SAT có thể được cắt vào máy dò bằng cách sử dụng các cực truy cập độc quyền, cho phép phạm vi lên đến 4,5m. S300RPTU là một thiết bị điều khiển bằng menu. Tham khảo hình 1, các điều khiển để điều hướng qua các menu như sau:

(1) Bật / Tắt

(2) Mũi tên Lên / Xuống - để cuộn qua các menu

(3) Nút OK - Chức năng yêu cầu được chọn

(4) Esc - Quay lại menu trước

Bình luận