DST3 Ống lấy mẫu khói, bằng kim loại, dài 60cm -1,2m

  • DST3

Hãng sản xuất: Honeywell

Xuất xứ: Mexico

 

Hiện tại chưa có tài liệu để download

THÔNG TIN CHUNG

Tương thích với cả máy dò ống thông thường và máy dò địa chỉ
Các mẫu có sẵn DST1, 1.5, 3, 5,10:
- DST1 Chiều rộng ống lấy mẫu kim loại lên đến 1ft (0,3m)
- DST1.5 Chiều rộng ống lấy mẫu bằng kim loại từ 1 ft đến 2 ft (0,3 đến 0,6 m)
- DST3 Chiều rộng ống lấy mẫu bằng kim loại từ 2 ft đến 4 ft (0,6 đến 1,2 m)
- DST5 Chiều rộng ống lấy mẫu kim loại từ 4 ft đến 8 ft (1,2 đến 2,4 m)
- DST10 Chiều rộng ống lấy mẫu kim loại từ 8 ft đến 12 ft (2,4 đến 3,7 m)

Bình luận